FYRINGSVED
Vi leverer kun fyringsved av bjørk, som er hogd i Nord-Norge. Vi har tørr bjøreved i både 40 L og 1000 L sekker.

NORDNORSK BJØRK!

FORDI
Bjørk fra Nord-Norge VOKSER SAKTE og brenner langsomt.
Og gir dermed mye VARME.
FRA OSS FÅR DU
TETT stablet bjørkeved,
i 1000 liters sekk eller i 40 liters sekk.

Litt om

Kvænangen Produkter AS, stabler alltid fyringsveden i sekkene.

I vedproduksjonen vår, er det minimum to personer. Da har vi alltid en person til å stable veden i sekkene.

Vi gjør dette fordi vi ønsker å levere sekker som er tettpakket med fyringsved. Mindre luft gir som kjent mer ved. Vi kjører ut ved til de som ikke har anledning eller mulighet til å hente den selv. Normalt kjører vi ut fyringsved, en gang i uka. Prisen for utkjøring beregnes etter soneprinsipp og vi har inndelt Kvænangen kommune i to soner. Unntaket er dersom det må brukes båt eller traktor til transport. Utkjøring til kunder utenfor Kvænangen kommune, har egne satser.

Dersom du ønsker å langtidslagre bjørkeved, uten å tape fyringskvalitet, så er dette ikke noe problem. Og dersom du lagrer veden riktig, så holdes kvaliteten i tiår etter tiår.

Men langtidslagring av fyringsved har to «fiender». Det er sollys og fuktighet. Klarer du å lagre fyringsveden mørkt og tørt, vil du nærmest ikke merke varmeforskjell på «gammel» og «ny» ved.

Pris for bjørkeved:

  • 1.000 litersekk kr 1.500, – inklusive mva.
  • 40 litersekk kr 100, – inklusive mva.

Pris for utkjøring:

  • Sone 1: kr 120,– inklusive mva. pr. 1.000 litersekk.
  • Sone 2: kr 240,– inklusive mva. pr. 1.000 litersekk.

...