Miljøstasjonen
Er åpen på onsdager
fra 15:00 til 18:00,
men har restriksjoner.