Miljøstasjonen Er åpen på onsdager. Fra kl. 15:00 til 18:00

Les mer

KORT OM

Blomstersalget

Starter i mai-juni

Båthavna

Har ventelister

Fyringsved

Er på lager

Bruktbutikken

Man - Fre kl 10:00-15:00

Vår tjenester

Kvænangen Produkter sin hovedoppgave er å tilby Arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med Nav.

Arbeidsmarkedstiltak er offentlige tiltak som skal styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. De skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken, som er å legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsmarkedstiltak er hjemlet i «lov om arbeidsmarkedstjenester» (arbeidsmarkedsloven) § 12 og «forskrift om arbeidsmarkedstiltak».

Båthavna

Badderen båthavn har 39 faste båtplasser og normalt 7 småbåtplasser for sommersesongen. Det er i tillegg en gjestehavn med begrenset plass.

Les mer
Badderen båthavn
Fyringsved av bjørk

Fyringsved

Vi leverer kun fyringsved av bjørk, som er hogd i Nord-Norge. Dette fordi bjørka fra Nord-Norge vokser sakte og dermed får den en større tetthet. Nordnorsk bjørkeved får da en høyere brennverdi, enn hurtigvoksende bjørk. Det vil si at fyringsveden brenner lengre og varmer mer.

Les mer

Miljøstasjonen

Du kan levere det meste av ditt avfall her. Unntatt alt av organisk avfall. Du må betale for rivningsmateriell og bildekk/bilhjul.

Les mer
Containere for Miljøstasjon
Bruktbutikken i Badderen

Bruktbutikken

Gjenbruk blir bare mer og mer populært og vi bidrar til at brukte, funksjonelle ting som eierne ikke lenger trenger, kan gjenbrukes på nytt av andre. Det å kaste minst mulig, er blant annet noe du som enkeltperson kan bidra med, for ta vare på miljøet.

Les mer