ARBEIDSMARKEDSTILTAK.

ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Våre tiltak skal bidra til å:

Dersom du av en eller annen årsak har utfordringer i å møte de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet.

Kan vi her på Kvænangen Produkter, kanskje hjelpe deg.


Gjennom ulike tiltak vil vi kunne avklare dine forutsetninger og behov.


Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tiltak for deg som har behov for å utforske dine muligheter og behov, ved å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø.


AFT er tenkt som første del av en arbeidstrening og skjer før du eventuelt blir utplassert i en ordinær bedrift, for videre arbeidstrening.


ARBEIDSMARKEDSTILTAK.

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Det kan i tillegg gis en tilrettelagt opplæring, og den kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.


Arbeidsforberedende trening har som hovedregel ha en varighet på inntil et år, men med en mulighet for en forlengelse i ytterligere ett år.


Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine, ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.


NAV dekker utgifter til livsopphold for deltakeren. På denne måten kan tiltaket være en inngangsport til arbeidslivet.


Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Hvis du får/har uførepensjon og ønsker arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.


ARBEIDSMARKEDSTILTAK.

Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.


Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.